புகைப்பட தொகுப்பு

முதலாம் ஆண்டு நிறைவு - தமிழ்நாடு கட்டிட, மனை விற்பனை ஒழுங்குமுறை குழுமம் தனது முதலாண்டினை 21.06.2018 அன்று வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தது.